Kamer zet licht op groen voor vermogensaangifte politici

De voltallige Kamer heeft donderdag vrijwel unaniem de wetsontwerpen goedgekeurd die politici verplichten om aangifte te doen van hun mandaten en hun vermogen. Dat gebeurde met 133 stemmen voor en 1 onthouding, van VLD'er Pierre Lano.

Belga

De wetsontwerpen voeren de wet van 1995 uit en verplichten politici (parlementsleden, burgemeesters, schepenen, regeringsleden, kabinetschefs, topmanagers, bestuursleden van intercommunales, ...) om in gesloten envelop bekend te maken hoe groot hun vermogen is. De envelop wordt overgemaakt aan het Rekenhof en in geval van gerechtelijke problemen geopend. Daarnaast dienen ze ook openbaar te maken welke andere mandaten ze nog uitoefenen. Sommige berekeningen hebben het over een 8.000-tal politici op wie de regeling betrekking zou hebben, andere over 11.000. De wet treedt in principe begin volgend jaar in werking, maar slaat enkel op nieuwe mandatarissen.

De discussie over de vermogensaangifte sleept al jaren aan. De tekst pendelde verschillende keren tussen Kamer en Senaat en haalde het ook op het einde van de vorige legislatuur op de valreep niet. Twee weken geleden zette de commissie voor Grondwetsherziening dan toch nog snel het licht op groen voor de regeling. Tegelijkertijd besliste ze een werkgroep in het leven te roepen om nu al op zoek te gaan naar de onvolkomenheden in de wetteksten.

Zowat alle kamerleden die donderdag tijdens het plenaire debat tussenkwamen, stelden tevreden te zijn dat de regeling er nu eindelijk komt. Volgens sp.a-kamerfractieleider Dirk Van der Maelen is die zowel nuttig als noodzakelijk om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen.

Het enige dissidente geluid kwam van VLD'er Pierre Lano, die zich bij de stemming onthield. De West-Vlaamse liberaal zei niet tegen het principe van de wet te zijn, maar vindt dat het enkel een symbool en een lege doos is. "Het probleem is de geest van de wet, die een spook is. Aan zoveel hypocrisie en waanzin doe ik niet mee", verklaarde hij.

Lano wees op een reeks onvolkomenheden in de wet en meent dat die enkel tot extra administratieve rompslompt leidt. Politici moeten een 26.000-tal mandaten aangeven, terwijl die nu al op een CD-Rom te vinden zijn, argumenteerde hij. "Ik twijfel eraan of dit de politiek zal verbeteren (...) Ik huiver van de nieuwe politieke cultuur".