Ministerraad keurt Kafka-plan goed

De ministerraad heeft woensdag de Kafkatest van staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne goedgekeurd. De maatregel houdt in dat alle ministers bij het uitwerken van nieuwe voorstellen moeten nagaan of de maatregel geen onnodige formaliteiten met zich brengt.

Belga

Het gaat om één van de voorstellen van Van Quickenborne in de strijd tegen de administratieve rompslomp. De Kafkatest wordt vanaf oktober toegepast op alle voorstellen van ministers die een grote impact hebben op de administratieve lasten voor burgers en/of bedrijven.

De test bestaat uit een korte vragenlijst die de ministers moeten beantwoorden en dienen op te nemen in de nota die ze aan de ministerraad voorleggen. Volgens de staatssecretaris zal de maatregel op termijn zeker vruchten afwerpen. Van Quickenborne inspireerde zich voor het initiatief op gelijkaardige instrumenten in het buitenland. Ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt preventief gepeild naar de impact van nieuwe regelgeving.