Doven 'telefoneren' via internet en Vlaamse Infolijn

Doven en slechthorenden kunnen voortaan via het internet en de Vlaamse Infolijn (0800-3 02 01) per telefoon met horenden communiceren. Via de Teletolk-website typt de dove of slechthorende tekst in op zijn computer en een medewerker van de Vlaamse Infolijn belt dan de betrokkene op. Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier stelde het initiatief donderdag voor.

Belga

Iedereen met een computer en een internetaansluiting kan het Teletolk-systeem gebruiken. Het volstaat te surfen naar

of

. Dat is precies het grote voordeel tegenover de verouderde systemen Minitel en Alto. Om over een Minitel of Alto te beschikken, moest de dove of slechthorende erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Met het Teletolk-systeem is dat niet nodig.

"Teletolk is toegankelijker," stelde minister Byttebier. "Meer mensen gaan dit systeem kunnen gebruiken. Ik denk dan niet alleen aan doven of slechthorenden, maar ook aan mensen die bijvoorbeeld na een operatie tijdelijk niet kunnen spreken," aldus Byttebier.

Een twintigtal leden van Fevlado, de Vlaamse vereniging van doven, heeft het systeem getest. "We staan er zeker positief tegenover," gebaarde Fevlado-voorzitter Filip Verstraete. Fevlado gaf ook een opleiding aan de medewerkers van de Vlaamse Infolijn die met Teletolk werken.

Na Spanje, is België nu het tweede land in Europa waar een dergelijk systeem wordt gebruikt.