Belgische bedrijven benadeeld door dure stroom

De Belgische bedrijven betalen meer voor hun elektriciteit dan de ondernemingen in Frankrijk en Nederland.

Belga

Alleen in Duitsland is de situatie nog ongunstiger. Dat blijkt uit een internationale vergelijking van de prijzen voor een jaarverbruik van 5,4 miljoen kilowattuur door het onderzoeksbureau NUS Consulting Group. De studie bevestigt de grieven van de industriële grootverbruikers in België.

Het studiebureau vergeleek de elektriciteitsprijs begin april 2004 in 14 landen, waarvan 10 lidstaten van de Europese Unie. Van onze buurlanden is Frankrijk door zijn groot aandeel kernenergie het goedkoopst voor de industriële bedrijven.

Vergeleken met een jaar geleden is de situatie voor grootverbruikers in België iets minder ongunstig geworden, vergeleken met de Nederlandse en de Duitse bedrijven, maar werd de kloof met Frankrijk nog breder.

Aangeboden door onze partners