Combinatie arbeid en privé-leven moeilijk voor zelfstandigen

Voor werknemers bestaat een heel arsenaal maatregelen om de combinatie van arbeid en privé-leven te vergemakkelijken, maar zelfstandigen kunnen hiervoor niet rekenen op hulp van de overheid.

Belga

Ook de politieke en wetenschappelijke wereld besteedt vrijwel geen aandacht aan dat probleem voor zelfstandigen.

Dat is de voornaamste conclusie van de literatuurstudie "De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop", uitgevoerd door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid van de Universiteit Antwerpen en het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek.

Uit de studie blijkt dat zelfstandigen vooral nood hebben aan een volwaardig bevallingsverlof en een wettelijke regeling bij het aanstellen van een vervanger als ze zelf afwezig zijn door ziekte of vakantie. Ook een vervanger vinden is een groot probleem, aldus onderzoekster Marjan Van Aerschot.

Bij de vrouwelijke werknemers die kleine kinderen hebben, wordt vooral buitenshuis werken als een probleem ervaren. Vier op tien Vlaamse werkende moeders denkt dat een kind lijdt onder het buitenshuis werken. Uit de studie blijkt voorts dat meer dan de helft van de werkende Vlamingen zegt dat ze te weinig tijd hebben om alle huishoudelijke taken te verrichten. Dat geldt vooral voor werkende moeders met kleine kinderen. Mannen daarentegen ondervinden weinig of geen hinder van het combineren van werk en privé-leven.

Het onderzoek toont aan dat organisaties die een bewust beleid rond de combinatie van arbeid en privé-leven voeren, een aantal voordelen hebben op organisaties die dat niet doen. Zo zorgt tele/thuiswerk vaak voor een productiestijging, evenals deeltijds werken. Organisaties die boodschappendiensten, strijkdiensten en tussenkomst in de kinderopvang aanbieden, blijken tevens een extra troef in handen te hebben bij de aanwerving van nieuw werknemers.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat Zweden de beste voorzieningen biedt op het vlak van de combinatie van werk en privé-leven. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bengelen helemaal onderaan het lijstje.