Boerenbond tevreden over uitbreiding seizoensarbeid maar wijst op lacunes

De Boerenbond is tevreden over de nieuwe regeling die het mogelijk maakt gedurende het hele jaar door tijdelijk personeel aan te werven onder het gunstige stelsel van de seizoensarbeid. De organisatie betreurt evenwel dat de beperking per werknemer blijf bestaan en de situatie voor politieke vluchtelingen, steuntrekkers en werknemers uit de nieuwe Europese lidstaten niet geregeld is. Ook moet de administratie nog eenvoudiger, vindt de Boerenbond. De ministerraad keurt vandaag/woensdag een koninklijk besluit goed over de versoepeling van de seizoensarbeid.

Belga

Vandaag kan een tuinbouwer op maximaal vijfennegentig "piekdagen" seizoensarbeiders inzetten, een landbouwer op vijfenveertig dagen. Deze beperking valt nu weg. De regering hoopt dat elke betrokken werkgever daardoor soepeler kan inspelen op de weersomstandigheden en de eisen eigen aan de oogst.

"We zijn tevreden met deze stap. Het was een concrete vraag van de sector", zegt Rogers Saenen, woordvoerder van de Boerenbond. "Toch komt de nieuwe regeling niet helemaal tegemoet aan onze wensen. Zo blijft het aantal dagen per werknemer beperkt tot vijfenzestig. Wij vragen dat ook dat uitgebreid zou worden. Want nu is het zo dat een landbouwer wiens oogst tachtig dagen duurt, nog voor vijftien dagen een nieuwe werknemer moet aannemen."

"We betreuren verder dat de situatie voor steuntrekkers en politieke vluchtelingen niet geregeld is. Het is nog onduidelijk of wat zij verdienen al dan niet wordt afgetrokken van hun uitkering. Ook is er nog altijd geen tewerkstellingsakkoord met de nieuwe Europese lidstaten, waardoor wij bijvoorbeeld geen Poolse arbeiders kunnen aanwerven", gaat Saenen verder. "Het probleem stelde zich nog bij de laatste aspergeteelt in Limburg. De tuinbouwers konden nauwelijks werkkrachten vinden".

Tenslotte hoopt de Boerenbondwoordvoerder dat er snel een systeem van 'groene cheques' komt om de administratieve rompslomp te beperken. "De land-en tuinbouwers zouden die dan moeten aankopen bij de overheid. Op dat ogenblik betalen zij sociale bijdragen. De cheque wordt dan uitbetaald aan de werknemer die hem onmiddellijk kan verzilveren", legt hij uit. "Nu moet telkens een hele administratieve weg worden afgelegd.

Aangeboden door onze partners