Kamer zet licht op groen voor vermogensaangifte politici

De voltallige Kamer heeft donderdag vrijwel unaniem de wetsontwerpen goedgekeurd die politici verplichten om aangifte te doen van hun mandaten en hun vermogen. Dat gebeurde met 133 stemmen voor en 1 onthouding, van VLD'er Pierre Lano.

Belga

De wetsontwerpen voeren de wet van 1995 uit en verplichten politici (parlementsleden, burgemeesters, schepenen, regeringsleden, kabinetschefs, topmanagers, bestuursleden van intercommunales, ...) om in gesloten envelop bekend te maken hoe groot hun vermogen is. De envelop wordt overgemaakt aan het Rekenhof en in geval van gerechtelijke problemen geopend. Daarnaast dienen ze ook openbaar te maken welke andere mandaten ze nog uitoefenen.