Dewael wil duidelijker veiligheidsvoorschriften rally's

Na een evaluatie van de veiligheidsvoorschriften bij rally's door de commissie voor veiligheid bij autosportwedstrijden blijkt de bestaande regelgeving te voldoen, maar sommige punten moesten verder verduidelijkt worden, zodat een eenduidige interpretatie mogelijk wordt.

Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael kondigde dit zaterdag aan tijdens een werkbezoek aan de Seizoensrally in Bree. Alle aspecten omtrent de veiligheid van de buurtbewoners en het publiek hebben een specifiekere omschrijving nodig, die in een nieuwe omzendbrief komt te staan, zo is gezegd.

Bijzondere aandacht moet gaan naar de maatregelen rond een jump. Het dodelijk ongeval in de rally van de Condroz gebeurde vorig jaar naast zo'n verhoging. Volgens Dewael moet een minimale verboden zone van honderd op dertig meter gerespecteerd worden achter de zone. Het kan niet langer dat het parcours elk jaar langs dezelfde buurtbewoners loopt. De organisatoren moeten de hinder verspreiden door twee opeenvolgende jaren een andere route uit te stippelen en de buurtbewoners persoonlijk te contacteren. Het is nodig dat de mensen weten dat hun voortuin of oprit niet veilig zijn. Voor andere publiekspunten blijft de 10-meter zone van toepassing, die duidelijk afgebakend is, zodat het publiek weet waar het kan staan. Stewards spelen hierbij een begeleidende rol. Die moeten blijven staan, ook als het publiek zich verplaatst.

Omtrent de verbindingstrajecten over het grondgebied van andere gemeenten wordt de toepassing van de wegcode voor deze trajecten in de omzendbrief benadrukt. Overleg tussen de betrokken gemeenten zorgt voor meer duidelijkheid. De nieuwe omzendbrief geeft de gouverneurs, burgemeesters en organisatoren een betere omkadering.