VS trekken verzoek om vrijwaring voor Strafhof in

De Verenigde Staten hebben met het oog op de oppositie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een ontwerpresolutie teruggetrokken waarmee Amerikaanse militairen langer gevrijwaard moesten blijven van vervolging wegens oorlogsmisdaden voor het Internationale Strafhof.

AP Ned

De plaatsvervangende Amerikaanse VN-ambassadeur Stuart Holliday ging niet in op de reden voor de terugtrekking. Hij merkte op dat de kwestie nog niet actueel is omdat de huidige ontheffing nog tot 30 juni geldig is. Maar volgens Richard Dicker van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn de VS tot intrekking van de resolutie gedwongen door het felle verzet van leden van de Veiligheidsraad, die mede met het oog op het wangedrag van Amerikaanse militairen tegen Iraakse gevangenen menen dat geen enkel land zich aan het Strafhof mag onttrekken. "Deze ondoordachte resolutie is op enorm fel verzet gestuit. Ze hebben niet genoeg stemmen en dat geven ze min of meer toe", zei Dicker.

De Amerikaanse regering weigert de rechtsmacht van het vorig jaar in werking getreden Strafhof te erkennen omdat het gebruikt zou kunnen worden voor politiek gemotiveerde vervolging van Amerikaanse politieke of militaire leiders. De Verenigde Staten bedongen bij de oprichting van het hof op 1 juli 2002 een ontheffing door te dreigen niet meer mee te werken aan vredesoperaties. De ontheffing werd vorig jaar met een jaar verlengd.

Dicker zei dat de misdragingen van Amerikaanse bewakers in de Abu Ghraib-gevangenis nog eens het belang onderstrepen van een internationaal hof dat plegers van oorlogsmisdaden, volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid kan vervolgen.

Aangeboden door onze partners