Veilige politiezones krijgen meer geld

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft een verdeelsleutel uitgewerkt voor het Verkeersboetefonds. Politiezones die investeren in verkeersveiligheid, krijgen méér geld.

Kdejager

BR> De Limburgse politiezones doen er hun voordeel mee. Het KB daarover werd ondertussen goedgekeurd door de regering.

Vorig jaar in februari kwam een nieuwe, strengere verkeerswet tot stand.Toen werd ook beslist dat het geld dat extra binnenkomt als gevolg van de strengere verkeerswet en het hoger aantal controles naar een Verkeersboetefonds zou gaan en daarna verdeeld zou worden over de politiezones.

De verdeelsleutel:

• In 2003 werd voor 228,2 miljoen euro aan verkeersboetes geïnd. Dat is 41,8 miljoen euro meer dan in 2002. Die 41,8 miljoen euro gaan dus naar het Verkeersboetefonds, de andere 186,4 miljoen euro gaan zoals gewoonlijk naar de schatkist.

• Van die 41,8 miljoen euro wordt 63% lineair verdeeld over alle 196 politiezones op basis van twee criteria: het aantal kilometers aan wegen in de zone en de categorie van politiezone.

• De resterende 38% wordt variabel verdeeld volgens de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers (doden, zwaar- en lichtgewonden) in vergelijking met het slechtste cijfer van de jaren 1998, 1999 en 2000.

• Vlaanderen krijgt 56,7% uit het Verkeersboetefonds. De 17 Limburgse politiezones samen krijgen 4.598.610 euro.