Noodstrand Oostende krijgt evacuatiestrook

Het kunstmatig strand dat momenteel voor de zeedijk van Oostende wordt opgespoten om de stad te beschermen tegen overstromingen krijgt een evacuatiestrook. Aanvankelijk was het de bedoeling van de Vlaamse overheid dat het opgespoten strand bij vloed volledig onder water kwam te staan. Nu stapt de dienst Waterwegen en Zeewezen daarvan af.

Belga

Er komt ter hoogte van de dijk een strook van tien meter zogenaamd droogstrand. Dat moet de evacuatie van de toeristen bij opkomend tij in alle gevallen mogelijk maken. De trappen op de Oostendse zeedijk bevinden zich maar om de 350 meter.

De afdeling Waterwegen en Zeewezen wil vermijden dat een wandelaar of bader in de toekomst zou verrast worden door het opkomende water en niet tijdig het strand kan verlaten. De dienst verwacht dat de evacuatiestrook jaarlijks zal moeten worden heraangelegd. Anderzijds zal de strook ook een extra beveiliging vormen tegen overstromingen door haar golfbrekend effect.