TV-menu

Goddelijke wind

BR>Het zelden teleurstellende 'Histories' brengt het tweede deel van de geschiedenis van het fascisme. Na Duitsland wordt deze keer Japan onder de loep genomen, waar het fascisme wel zeer eigen trekjes had. En nu hebben we het niet over het uiterlijk van onze gele broeders. Wel over het feit dat de zonen van het land van de rijzende zon naar het einde van de oorlog toe werden opgeleid om zelfmoordmissies uit te voeren. Het enige wat een Kamikaze (letterlijk: goddelijke wind) moest doen, was met vliegtuig, bommen en al te pletter storten op een Amerikaans vliegdekschip.
'Histories', Canvas, 20.55 uur


Seks, natuurlijk


Volgens de VRT-strategen bent u al dat gebabbel over seks nog niet beu, want na de eerste - best te pruimen - aflevering van 'Eerlijk Gezegd...' heeft Johan Op de Beeck het vanavond over 'seks en relaties'. De 13 panelleden, bijeengeplukt uit alle lagen van de bevolking, mogen antwoorden op vragen als 'bestaat eeuwige trouw?' en 'besteden we te veel aandacht aan seks?'.
'Eerlijk gezegd...', TV1, 20.55 uur

Dodelijke koe


Arte begint met een vierdelige reeks over menselijke vergissingen die zware gevolgen met zich meebrengen. Zo'n vergissing is bijvoorbeeld de uitvinding van de auto, blijkens een reportage van Steve Bowles. Dagelijks eist de heilige koe immers 2.000 slachtoffers. Volgens psychologen is 95 procent van al die verkeersongelukken te wijten aan een combinatie van het nemen van risico's en menselijke vergissingen.
'L'erreur est humaine', Arte, 20.15 uur