Lumineus idee van Hopper is oorzaak millenniumbug

NEW YORK -

Een beetje seksist zal het graag horen: de schepper van het millenniumprobleem is een vrouw. Het was immers de Amerikaanse computerprogrammeerster Grace Hopper die op het idee kwam geheugen te sparen door alle jaartallen in slechts 2 cijfers weer te geven. Een eenvoudige oplossing voor een grote struikelblok in de beginjaren van de computertechnologie, toen de opslag van elk cijfertje of lettertje nog ongeveer 100 frank kostte.

B.F.

BR>Maar zeg niet te gauw, 't is weer een vrouw. Want macho's die zich nu gesterkt voelen in hun overtuiging dat vrouwen en techniek niet samengaan, moeten we die illusie toch ontnemen. Als we Grace Hopper ergens van kunnen beschuldigen is het slechts van bescheidenheid. Hopper ontwikkelde op het einde van de vijftiger jaren namelijk het besturingssysteem Cobol, dat nu nog steeds in gebruik is. En daar had zij toen waarschijnlijk niet op gerekend.

Grace Murray Hopper was tijdens de Tweede Wereldoorlog reserve-officier bij de Amerikaanse marine. Maar Uncle Sam stuurde haar terug naar de universiteit, waar ze werkte met Mark I. Deze gigantische computer avant la lettre van 20 meter lang en 2,5 meter hoog was eigenlijk niet meer dan een krachtige calculator. Later - na de geboorte van haar geesteskind Cobol - stond Hopper bekend als 'Grandma Cobol' of gewoon 'Amazing Grace'.

Hopper stierf op 1 januari (!) 1992 op 86-jarige leeftijd. Ze werkte tot kort voor haar dood nog als adviseur bij Digital Equipment Corporation (DEC), intussen deel van Compaq. Ze zou zich omdraaien in haar graf als ze wist dat we nu worstelen met het millenniumprobleem. En dat enkel en alleen omdat niemand zich - sinds haar ei van Columbus - nog vragen heeft gesteld bij het tweecijferige jaartal. Want Hopper zei altijd: «De gevaarlijkste zin in iedere taal is: Zo hebben we dat altijd gedaan.»