Belgacom werkt samen met officiële klachtendienst

Print
HASSELT - John Goossens, CEO van Belgacom, heeft met de Vlaamse en Waalse ombudsman voor de telecommunicatie een samenwerkingsakkoord ondertekend. Het gaat om afspraken over de afhandeling van klachten die de ombudsmannen te verwerken krijgen. Concreet zullen de ontevreden klanten van Belgacom via drie procedures hun ongenoegen bij de bemiddelaars kunnen uiten: de verzoeningsprocedure, de arbitrageprocedure en de procedure kwaadwillige oproepen.
BR>De ombudsmannen kunnen wel alleen optreden als beroepsinstantie, wat wil zeggen dat de klant eerst tevergeefs moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met Belgacom op te lossen. Daarna trachten de ombudsmannen om de partijen terug met elkaar te verzoenen, maar indien dit niet leidt tot resultaat, doen zij een niet dwingende aanbeveling aan de telefoonmaatschappij.
De ombudsmannen hebben ook een wettelijke arbitragebevoegdheid, wat hen toelaat beslissingen te nemen tot een bedrag van 100.000 frank. Tot slot kunnen de Vlaamse en de Waalse ombudsman ook de naam en het adres van kwaadwillige oproepers doorgeven. Ook dit kan alleen als de telefoonmaatschappij de gegevens van de 'telestalker' niet wil of kan vrijgeven.
Info: Edgard Vandebosch, Ombudsman voor Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 1000 Brussel, Tel. 02/223.09.09.