Johan Museeuw haalt gelijk voor Franse rechtbank

Print
PARIJS - Johan Museeuw heeft woensdag in Parijs een rechtzaak gewonnen tegen een journalist die in zijn artikel over doping de naam van onze landgenoot had geciteerd. Op 15 juli 1998 verscheen in France-Soir een artikel van de hand van journalist Fabrice Lhomme met als titel 'Ils sont tous dopés' waarin hij ondermeer uitspraken weergaf van Dr. Gérald Grémion, diensthoofd in het hospitaal van Lausanne en ex-dokter van een wielerploeg, waarin deze, aan de hand van deducties, bevestigde dat Museeuw zich had gedopeerd.
BR>De rechtbank in Parijs was woensdag van mening dat er geen sprake kon zijn van goede trouw in een "overhaaste veralgemening die op geen enkel nagetrokken element steunde" en veroordeelde France-Soir tot het betalen van een boete van 300.000 BEF.
De Franse judoka Thierry Rey bekwam voor diezelfde rechtbank een schadevergoeding van 360.000 BEF van Le Monde. Op 2 augustus 1998, met de affaire Festina op haar hoogtepunt, verscheen een artikel in Le Monde met als titel 'Seule la victoire est jolie'. Daarin schreef journalist Alain Giraudo dat hij had gezien hoe Thierry Rey zich voorbereidde op een competitie door een product in te nemen dat destijds echter toegelaten was maar vandaag beschouwd wordt als doping. De rechtbank was van mening dat de auteur van het artikel "onvoorzichtig" was geweest door de naam van Rey te associeren met doping, zelfs al had hij "niet de bedoeling om diens prestaties te onderwaarderen". Ook was de rechter van mening dat het artikel lasterlijk was omdat het de sportman aanwreef "een concurrentievervalsende daad te hebben gesteld, volledig in tegenspraak met de sportethiek".