Guimardstraat wuift directeur-generaal De Wolf uit in Geel

Print
Met een academische viering in Geel heeft het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) woensdag afscheid genomen van zijn directeur-generaal, kanunnik André De Wolf, die met pensioen gaat. Hij wordt opgevolgd door Mieke Van Hecke, afscheidnemend Vlaams parlementslid voor de CD&V.
Tal van prominenten, onder wie kardinaal Danneels en onderwijsminister Marleen Vanderpoorten, spraken hun dank uit voor het werk van De Wolf, die sinds 1990 aan het hoofd stond van de "Guimardstraat". Hij ijverde vooral voor een gelijke behandeling van alle onderwijsnetten in Vlaanderen, een eis die het VSKO tot op vandaag niet heeft binnengehaald.

De Wolf had als thema van deze afscheidsviering "vrijheid van onderwijs en christelijke identiteit" gekozen, waarin vaak verwezen werd naar de "pogingen uit bepaalde politieke hoeken" om "aan de eigenheid van het katholiek onderwijs te raken".
Volgens De Wolf heeft het katholiek onderwijs een plaats in Vlaanderen, omdat het werkt "aan een totaal-vorming" van de leerlingen, eerder dan een louter pragmatische, economische benadering van onderwijs.