Toestand Limburgse economie in 2003 allesbehalve rooskleurig

De economische toestand in Limburg was het afgelopen jaar allesbehalve rooskleurig. 2003 werd gekenmerkt door een stijgende werkloosheid en een sterke afname van het aantal jobs in de industrie. Dat blijkt uit de door de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Limburg verzamelde statistieken.

Belga

De cijfers werden maandag door administrateur-generaal Raymond Van Baller en gedeputeerde voor economie Marc Vandeput (CD&V) in Hasselt toegelicht.

Het aantal loontrekkenden daalde vorig jaar voor het eerst sinds 1999 met 290. In 2002 was er nog sprake van een groei met 7.551 jobs. Het meest verontrustend is de afname van de industriële werkgelegenheid in de provincie, aldus Vandeput. De laatste drie jaar nam de industriële tewerkstelling af met 6.854 jobs. In deze cijfers zitten bovendien de 2.984 Ford-arbeiders die als gevolg van de herstructurering bij Ford Genk moesten afvloeien, nog niet inbegrepen.

Ook de werkloosheidscijfers in Limburg groeiden van 19.073 in 2000 tot 25.980 vorig jaar. In maart 2004 bedroeg het aantal Limburgse werklozen zelfs 27.095. Het Limburgse werkloosheidssurplus nam ten opzichte van de rest van Vlaanderen eveneens toe van 3.763 in 2000 tot 5.507 in 2003 en 6.779 in maart van dit jaar.

Om het voorziene groeipercentage van 4 à 5 procent in Limburg tegen 2010 te kunnen realiseren, moet het economisch beleid volgens de GOM dringend aangepast worden. Zo moeten er meer mensen gedurende een langere periode werken in beter betaalde sectoren (kennisindustrie). Om die doelstelling te realiseren, moet er meer aandacht uitgaan naar opleidingen en naar bijkomende investeringen in onderzoek en ontwikkeling.