Stiptheid van betaling door bedrijven lichtjes verbeterd

Belgische bedrijven betalen gemiddeld 62 procent van alle transacties binnen of v o o r het einde van de afgesproken termijn. Bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg, de productie van voedingsmiddelen en de chemische nijverheid zijn het stiptst. De grootste vertragingen zien we bij de verzekeringen, verhuur zonder bedieningspersoneel en post en telecommunicatie. Een en ander maakte het handelsinformatiekantoor Graydon maandag bekend.

Belga

Met een gemiddelde van 62 procent verbeterde het respecteren van de betalingstermijn het afgelopen jaar lichtjes, want in 2002 werd nog maar 60 procent van de betalingen binnen de vooropgestelde termijn vereffend. In 2000 was dat nog 63 procent. Maar aan de andere kant verslechterde de situatie. Het aantal transacties waarbij de leverancier meer dan 90 dagen na vervaldatum moet wachten op zijn geld steeg van 7 naar 10 procent.

Negentien procent van de transacties liep een vertraging op van 1 tot 30 dagen, zeven procent van 31 tot 60 dagen en voor vier procent van de transacties was het tot 90 dagen wachten.

Het stiptst zijn de gezondheidszorg en de productie van voedingsmiddelen met 74 procent transacties die op tijd werden betaald. Dan volgt de chemische nijverheid met 73 procent. Ze doen het ook beter dan in 2002. De betalingen gebeuren daarentegen zeer traag in de sectoren van de verzekeringen (46), verhuring zonder bedieningspersoneel (46) en post en telecommunicatie (48). In geen enkel van deze drie sectoren wordt de helft van de facturen op tijd betaald.

Nochtans is sinds 7 augustus 2002 een wet van kracht om de betalingen vlotter te laten lopen. Die legt een standaardtermijn op van 30 dagen na ontvangst van de factuur of de goederen. Vanaf de vervaldag moet bovendien interest betaald worden zonder officiële ingebrekestelling en moet de debiteur alle relevante invorderingskosten betalen. Graydon concludeert dat de nieuwe wet de Belgische bedrijven er evenwel niet toe heeft aangezet om hun rekeningen sneller te betalen.