Leientegel vervangen om werken Antwerpse Leien te versnellen

De Leientegel die speciaal ontworpen werd om de trottoirs langs de Antwerpse Leien te bekleden, zal niet gebruikt worden voor de voetpaden van de eerste fase. Daar komt een graniettegel die evenwaardig is van kwaliteit, maar sneller geplaatst kan worden.

Belga

Op die manier willen het gewest en het stadsbestuur de werken aan de Leien versnellen.

Het Antwerps stadsbestuur ontving vorige week een petitie van handelaars over de hinder die de werken veroorzaken. Naar aanleiding hiervan vond maandag overleg plaats tussen het stadsbestuur en Vlaams minister van Openbare Werken Gilbert Bossuyt (sp.a). Zij zoeken naar maatregelen om de einddatum van de werken te kunnen vervroegen.

Als eerste oplossing stellen stad en gewest nu voor om de Leientegel, ontworpen door regisseur Ivo Van Hove en scenograaf Jan Versweyveld, niet langer te gebruiken voor de voetpaden in de eerste fase. Het ontwerp zal wel gebruikt worden in de tweede fase. Mogelijk wordt hij opgenomen in de wedstrijd voor het ontwerp van de Rooseveltplaats en het Operaplein.

Deze week nog volgt er overleg met de aannemer om te kijken hoe nog andere tijdwinst kan worden geboekt. Gedacht wordt aan het inzetten van meerdere ploegen. De handelaars zullen voortaan betrokken worden in een wekelijks overleg dat de voortgang van de werken opvolgt.