Croky Chips weldra in Belgische handen

United Biscuits maakte zopas bekend dat het van plan is om zijn "snacks"-afdeling voor de Benelux te verkopen aan het Belgische Roger & Roger, gevestigd in Moeskroen.

Belga

UB wil zijn afdeling snacks meer toespitsen op de Britse markt en stelt in een communiqué dat de afdeling in de Benelux niet voldoet aan "de interne winstobjectieven die UB had vooropgesteld".

UB stelt meer dan 10.000 mensen tewerk, van wie 7.000 in de UK.

Roger & Roger is een relatief klein bedrijf, met bijna 100 personeelsleden. Het fabriceert aardappelchips voor de Europese kleinhandel.