"Verbod pelsdierenhouderij kost 500 jobs"

De Belgische Vereniging van Pelsdierenhouders (BEFFA) heeft vrijdag scherp geprotesteerd tegen het voornemen van federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte om wegens ethische redenen het houden van pelsdieren in ons land te verbieden.

Belga

Bij de pelsdierenfokkers en aanverwante ondernemingen in de bontsector zou dergelijk verbod volgens de organisatie 500 jobs vernietigen.

"Minister Demotte heeft ons eind januari zijn voornemen kenbaar gemaakt tijdens een onderhoud op zijn kabinet. De druppel die de emmer voor ons echter heeft doen overlopen is het feit dat de bevoegde Vlaamse minister recent in beroep de looptijd van de vergunning van een van onze leden verminderd heeft van 20 tot 5 jaar met verwijzing naar de verbodsplannen van Demotte. Alhoewel deze laatste nog geen beslissing genomen heeft wordt het in de praktijk al toegepast", aldus Christian Parmentier, woordvoerder van BEFFA, op de persontmoeting in Kortenberg.

Aangeboden door onze partners