Twee procent extra voor gepensioneerde ex-kolonialen

De pensioenen van mensen die ooit werknemer waren in ex-Belgisch-Congo en het toenmalige mandaatgebied Ruanda-Urundi gaan twee procent omhoog. Dat deelt het kabinet van minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke mee.

Belga

In totaal zullen meer dan 30.000 gepensioneerden genieten van deze welvaartsaanpassing. De verhoging gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2004 en zal dit jaar 2,7 miljoen euro kosten.

Pensioenen verhogen normaal gezien alleen wanneer de index van de consumptieprijzen een bepaalde grens overschrijdt. De lonen stijgen echter een stuk sneller en de pensioenen houden er dus geen gelijke tred mee.

Gewone gepensioneerde werknemers of zelfstandigen, die voor 1995 met pensioen zijn gegaan, kregen al een keer 2 procent verhoging bovenop de index. Maar wie ooit aan de sociale zekerheid van de werknemers van ex-Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onderworpen was, ontvangt echter geen pensioen van de Rijksdienst voor Pensioenen, maar van de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid. Die pensioenen werden voor het laatst in 1979 aan de welvaart aangepast.

Gepensioneerden die een toeslag krijgen via de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) zullen de nieuwe aanpassing evenwel maar zeer beperkt voelen. De stijging van het pensioen wordt bij hen immers grotendeels tenietgedaan door een vermindering van de inkomensgarantie.