Klacht van Vlaams Blok tegen VRT bij Geschillenraad

Het Vlaams Blok dient een klacht tegen de VRT in bij de Geschillenraad voor Radio en Televisie. Reden is de "leugenachtige" berichtgeving van de VRT-televisie over de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde, aldus een mededeling van het Blok donderdagavond.

Belga

De partij zegt reeds lange tijd vast te stellen dat de VRT "systematisch elke verwijzing naar de initiatieven van het Vlaams Blok achterwege laat in haar berichtgeving over deze problematiek". Volgens de partij schuilt daar "een zeer bewuste strategie" achter. "De bevolking mag niet weten dat het Vlaams Blok intensief met deze kwestie bezig is".

Concreet verwijst de partij naar het verslag dat de VRT zondagavond uitzond over de betoging voor de splitsing in Halle. Er werd melding gemaakt van alle partijdelegaties, behalve van de "indrukwekkende" groep van het Vlaams Blok, aldus kamerlid Bart Laeremans.

Hij haalt ook de berichtgeving aan over het kamerdebat van woensdag over de hoogdringende agendering van de wetsvoorstellen van de burgemeesters en van het Vlaams Blok inzake de splitsing. "CD&V en Vlaams Blok hadden dezelfde initiatieven genomen, maar toch werd in het hele verslag geen enkele keer melding gemaakt van onze tussenkomsten".