Vaticaan spreekt "duidelijke taal" omtrent islam

Wanneer het Vaticaan en de paus in het verleden over de verstandhouding met de islam spraken, ging het steeds over één ding: dialoog.

Belga

Katholieken moeten begrip tonen, de cultuur van hun 'moslimbroeders' respecteren en religieuze overeenkomsten tussen hun beiden zoeken.

Vrijdag heeft het Vaticaan voor de eerste keer in een officieel document een heel andere toon aangeslagen. Wat de pauselijke raad voor de migranten betreft, klinkt het meer als een strategie voor zuivering en begrenzing. "Er is een wijziging in het Vaticaan", zegt een Duitse Vaticaaninsider en theoloog.

Niet alleen de waarschuwing voor vermenging tussen katholieke vrouwen en moslims in het document is ongewoon scherp, ook de nieuwe 'richtlijn' voor de priesters is klaar en duidelijk.

Weliswaar moet men de vreemdelingen uit het Oosten met 'openheid en warmte' begroeten, schrijft het document nog. Maar bij de uiteenzetting over 'de religieuze verhoudingen en morele normen van de islam' moet ook gezegd worden 'wat niet getolereerd kan worden'. Sterker dan dat kan een Vaticaancommissie zijn beperking niet uitdrukken.

"Tweeënhalf jaar na de aanslagen van 11 september blijkt de waarneming in het Vaticaan voor de gevaren van de islam dan ook scherper te worden", zegt de Duitse theoloog. Met Pasen al heeft paus Johannes Paulus II een stap in de richting van kritiek gezet, toen hij zich over het terrorisme uitliet en 'de verloren zonen van Abraham' opriep tot broederlijkheid. Naast christenen en joden gelden ook moslims (als nazaten van Ismaël, zoon van Abraham en de Arabische slavin Hagar) als zonen van de stamvader.

Uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen maant het Vaticaan de 'moslimbroeders - en zusters' ook aan om de basisvrijheden, de mensenrechten en het "democratische politieke principe", te erkennen en toe te passen. Het Vaticaan wil dus dat ook de moslims de seculiere staat erkennen (en alle theocratische regimes afzweren).