11 september: coördinatiegebrek tussen hulpdiensten

De reddingsacties naar aanleiding van de aanslagen van 11 september op de WTC-torens in New York werden zwaar gehinderd door een gebrekkige coördinatie.

Belga

Dat is volgens de 'New York Times' de kritiek van het onafhankelijke onderzoek naar terreuraanslagen in de VS.

Volgens de commissie zouden de drie voornaamste veiligheidsdiensten van New York -de brandweer, de stadspolitie en de havenpolitie- hun acties niet of onvoldoende op elkaar hebben afgestemd. Daardoor raakte onder meer de waarschuwing van de piloten van de politiehelikopter dat de noordelijke WTC-toren op instorten stond nooit tot bij de brandweer. Van de meer dan 2700 doden die bij de aanslagen vielen, waren er 343 brandweerlieden.

Tot op de de dag van vandaag -meer dan tweeënhalf jaar na de terreuraanslagen- is er nog steeds geen akkoord tussen de politie en de brandweer voor een eventuele samenwerking en gezamenlijke coördinatie in geval er zich een nieuwe ramp zou voordoen.

In de loop van volgende week vangt de onderzoekscommissie aan met de ondervraging van de verantwoordelijken in New York.