GIMV en LRM doen openbaar bod op Scana Noliko

De GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen) en de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) hebben een nieuwe vennootschap, Scana Noliko Holding (SNH), opgericht die 45,4 procent van de aandelen van Nesbic in de Breese voedingsproducent Scana Noliko International (SNI) overneemt voor een bedrag van 17,3 miljoen euro. De globale transactiewaarde bedraagt 78 miljoen euro.

Belga

Dat hebben de GIMV en de LRM vrijdag op een persconferentie in Hasselt bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de controlewijziging zal de nieuwe vennootschap overgaan tot een openbaar bod op alle aandelen van Scana Noliko International die ze nog niet in handen heeft. De overige aandeelhouders krijgen de keuze om hun aandelen ofwel te verkopen, ofwel om te ruilen voor nieuwe aandelen van de overnameholding. De LRM heeft alvast te kennen gegeven om op het ruilbod in te gaan. De aangeboden prijs per aandeel bedraagt 1,9167 euro.

Scana Noliko was in 2000 al het voorwerp van een management buy out, waarbij de LRM en Nesbic als financiële investeerders optraden en elk 45,4 procent van de aandelen van Scana Noliko International verwierven. De overige aandelen bleven in handen van het personeel en de telers die aan de groep verbonden zijn. De GIMV en de LRM brachten een gezamenlijk bod op de aandelen van Nesbic uit met het oog op de verdere interne en externe groei van het bedrijf, zo luidde het.

De aangeboden prijs per aandeel bedraagt 1,9167 euro en stemt overeen met de prijs aan dewelke Nesbic werd uitgekocht. Bestaande aandeelhouders die opteren voor een omruiling, verkrijgen per aandeel van Scana Noliko Intenational één aandeel van de nieuwe overnameholding, één obligatie ter waarde van 0,6806 euro evenals een bedrag in contanten van 0,5555 euro.

De LRM zal haar bestaande participatie in Scana Noliko Internationaal inbrengen in de nieuwe vennootschap. De LRM is er naar eigen zeggen van overtuigd dat in de komende jaren een bijkomende aandeelhouderswaarde zal worden gecreëerd, aldus afgevaardigd bestuurder Roland Aerden van de LRM. De GIMV van haar kant investeert 13,5 miljoen euro in de overnameholding. De banken stellen een bijkomende kredietlijn te beschikking van 11,5 miljoen euro. Op die manier zullen beide investeringsmaatschappijen een evenwaardig percentage aandelen verkrijgen en in functie van de beslissing van de overige aandeelhouders elk tussen de 44 en de 48 procent van de aandelen verwerven. De overige aandelen zullen in handen zijn van het management en de aandeelhouders van Scana Noliko International. Die opteren er eveneens voor om in te gaan op het ruilbod.

Het bedrijf Scana Noliko, met hoofdkantoor in Bree, is gespecialiseerd in de productie van groenten - en fruitconserven, deegwaren en sauzen in glas en blik. Het bedrijf stelt in totaal 460 mensen tewerk en realiseerde vorig aar een omzet van meer dan 110 miljoen euro. De laatste jaren investeerde het bedrijf meer dan 45 miljoen euro in de verdere modernisering van het productieapparaat en in de ontwikkeling van nieuwe producten zoals het segment sauzen.