Voorstel-Coveliers over onteigening stuit op njet van coalitiepartners

De commissie Justitie van de Senaat heeft dinsdagnamiddag een wetsvoorstel van Hugo Coveliers om de onteigeningswetgeving aan te passen, verworpen met 6 stemmen tegen 7 bij één onthouding. De tegenstemmen kwamen van coalitiepartners PS, MR en sp.a, de "migrantenstemrecht-meerderheid", aldus de VLD-senator. Het voorstel van Coveliers wilde een eind maken aan de schrijnende situaties waarbij onteigende burgers na jarenlange juridische procedures uiteindelijk meer geld moeten terugbetalen dan ze ooit voor hun onteigend goed ontvingen. Door de overheid het recht te ontnemen om tegen een vonnis van de rechtbank over de hoogte van de onteigeningsvergoeding in beroep te gaan, zou de procedure gevoelig ingekort worden.

Belga

Coveliers kreeg wel de VLD-fractie achter zich, maar niet de overige coalitiepartners. Ondanks een positief advies van de Raad van State vonden met name de Franstaligen het wetsvoorstel veel te radicaal, verklaarde hij dinsdag in de vooravond. Uiteindelijk keurden VLD, CD&V en Vlaams Blok het voorstel goed. De socialisten en MR stemden tegen, terwijl cdH zich onthield. Op de cdH na gaat het om de uitslag van de stemming over het migrantenstemrecht, stelde Coveliers vast.