"0,7 pct voor ontwikkelingshulp in nabije toekomst halen"

Premier Guy Verhofstadt heeft dinsdag de wil van de Belgische regering bevestigd om in de nabije toekomst 0,7 pct van het Bruto Binnenlands Product aan ontwikkelingshulp te besteden.

Belga

Hij wees er ook op dat België zijn inspanningen in vijf jaar heeft verdubbeld. De premier verklaarde tijdens de slotzitting van de Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE), die maandag en dinsdag in het Brusselse Egmontpaleis plaatsvond, dat de middelen voor ontwikkelingshulp sinds zijn aantreden als regeringsleider gestegen zijn van 0,29 tot 0,61 procent van het bbp. "Ik hoop dat de 0,7 procent in een nabije toekomst bereikt kan worden", aldus nog Verhofstadt, die erop wees dat deze doelstelling in de regeerverklaring ingeschreven werd. Met dat cijfer zou België op de zesde plaats in de wereld prijken.