Oeso maant Belgische overheid tot besparen aan

De Belgische economie zal dit jaar met 2,0 procent groeien, en volgend jaar met 2,6 procent. Dit voorspelt de Oeso. De experten dringen er bij de overheid op aan de uitgaven terug te dringen.

Belga

Momenteel zijn de Belgische overheidsfinanciën niet "duurzaam".

Het Belgische overheidstekort zal dit jaar uitkomen op 0,3 procent van het bnp, en volgend jaar op 0,7 procent indien er geen extra besparingen worden doorgevoerd. Dit groeiende tekort heeft als bijkomend nadeel dat er geen ruimte is voor een noodzakelijke verdere verlaging van de lasten op arbeid.

De begroting van vorig jaar is op de rails gehouden met eenmalige maatregelen, zo herinnert de Oeso. Voor dit jaar zijn er inkomsten uit de fiscale amnestie (voor 0,3 procent van het bnp) en uit de verhoging van de indirecte belastingen (voor 0,2 procent). Dit is echter onvoldoende om de verdere verlaging van de personenbelasting en de sociale lasten te compenseren.

Wat de Belgische economie betreft, ziet de Oeso veel minder redenen tot ongerustheid. Dit jaar is er wel nog een verdere stijging van de werkloosheid, tot 8,3 procent van de beroepsbevolking (volgens de internationale definitie van 'werkloosheid', die verschilt van de Belgische definitie). Volgend jaar doet de economische groei de werkloosheid dalen tot 8,0 procent.