Sociale gevolgen fusie IPPA met Anhyp beperkt

Print
HASSELT -Als gevolg van de fusie tussen IPPA en Anhyp worden 24 kantoren verzelfstandigd, waarvan twee in Limburg. Voor de personeelsleden van de kantoren in Hasselt en Sint-Truiden - een tiental in totaal - zijn er verschillende mogelijkheden. Aan de kant van Anhyp stellen zich in deze provincie geen problemen, omwille van het systeem van de zelfstandige agenten.
BR>Buiten de twee kantoren werkt IPPA in Limburg met 39 zelfstandige agenten, ten opzichte van 30 zelfstandige agenten bij Anhyp. Laatstgenoemde bank is vooral aanwezig in Midden-Limburg, terwijl IPPA goed verspreid zit over alle regio's in de provincie. De algemene trend dat Anhyp zich vooral concentreert op de stedelijke gebieden valt ook hier vast te stellen. IPPA bestrijkt daarentegen vooral het platteland.
De IPPA-kantoren in Hasselt en Sint-Truiden worden omgevormd tot zelfstandige agentschappen. In Sint-Truiden stellen zich op het eerste gezicht geen echte problemen. Voor de acht Hasseltse personeelsleden wordt uitgekeken naar een bevredigende oplossing. Zij krijgen de keuze tussen brugpensioen vanaf 50, een andere functie binnen de groep of om zelfstandig agent te worden.
Volgens Anhyp en IPPA zelf zijn er in Limburg weinig plaatsen waar overlappingsproblemen kunnen opduiken. Van gedwongen ontslagen zal dan ook geen sprake zijn.