Archeologen vinden Frankische nederzetting in Wange

Print
LANDEN - Archeologen van de K.U. Leuven hebben in Wange (Landen) een uitzonderlijk goed bewaarde Frankische nederzetting gevonden uit de 4de tot 7de eeuw na Christus. Vele Franken immigreerden in de 4de eeuw in het Romeinse rijk, maar sporen van hun nederzettingen werden in Vlaanderen tot dusver nauwelijks aangetroffen. Eerder waren in Wange al wel wat «verstoorde Frankische resten» gevonden. Ook de V.U. Amsterdam is bij de opgravingen betrokken.
BR>De Leuvense archeologen vonden paalsporen die de plaats markeren van enkele in hout en leem opgetrokken grote woonhuizen. Deze moeten deels nog worden vrijgelegd. Daarnaast werden enkele karakteristieke Frankische kelderhutten aangetroffen. In deze hutten werd heel wat materiaal gevonden zoals keukenafval, gebrokken potten en dierenbeenderen, spelden, luxe aardewerk, laat-Romeinse munten.
«De vondst leert dat de Franken binnen het Romeinse rijk hun eigenheid en traditionele levenswijze grotendeels bewaarden. De vele, rijke voorwerpen zoals mantelspelden, versierde keramiek uit Noord-Frankrijk, glazen recipiënten uit het Rijnland en laat-Romeinse munten wijzen voorts op hun goede integratie in de laat-Romeinse economie,» aldus Marc Lodewijckx en Lieve Opsteyn (K.U.Leuven).
De vondsten zullen naar aanleiding van de Open Monumentendag op 12 september van 10.00 tot 18.00 uur worden tentoongesteld in de schuur van de Kasteelhoeve in Wange.