Bescherming journalistiek bronnengeheim is een feit

De voltallige Kamer heeft donderdagavond het wetsvoorstel goedgekeurd dat een wettelijke bescherming invoert voor het journalistieke bronnengeheim. Dat gebeurde met 124 stemmen voor en vier onthoudingen.

Belga

De tekst stond vorige week al op de agenda van de plenaire vergadering, maar de kamerleden beslisten om die opnieuw naar de commissie Justitie te sturen. Dat gebeurde nadat de journalistenvereniging AVBB bezwaren uitte over de regeling die voorlag. Die hebben betrekking op de uitzonderingen die werden toegestaan op het bronnengeheim: wanneer de fysieke integriteit van personen in gevaar is en wanneer de veiligheid van de staat in het gedrang komt.

De commissie raakte het woensdag eens over een aanpassing van de wetsvoorstellen van Geert Bourgeois (N-VA) en Olivier Maingain (FDF). Aan beide uitzonderingen werd nog gesleuteld. Zo heeft de nieuwe tekst het over "ernstige" bedreigingen voor de fysieke integriteit van personen en werd de bepaling over de veiligheid van de staat vervangen door een verwijzing naar de wet van 2003 inzake de strijd tegen het terrorisme. Journalisten kunnen dus enkel worden gedwongen hun bronnen vrij te geven wanneer ze weet hebben van plannen over terroristische acties. Dan nog moet de informatie cruciaal zijn en niet op een andere manier kunnen worden verkregen. De wettekst zorgt er ook voor dat journalisten niet meer kunnen worden vervolgd voor heling van documenten.

Momenteel bestaan wel allerlei journalistieke richtlijnen rond zwijgrecht voor journalisten en is er jurisdictie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar er bestond voor het bronnengeheim geen wettelijke regeling. Dat gebeurt nu dus wel. De plenaire vergadering wijzigt niks meer aan de consensus die woensdag werd bereikt. Zowat alle partijen zijn tevreden met de regeling. Enkel Ecolo diende nog een amendement in om de tekst nog aan te scherpen, maar dat haalt het zeker niet.

Auteur Geert Bourgeois zei donderdagavond tijdens het plenaire debat tevreden te zijn met het compromis. Hij bestempelde de wettekst als één van de meest verregaande regelingen in de wereld die een bijna absolute bescherming biedt.

De tekst verhuist niet automatisch naar de Senaat, maar de Hoge Vergadering gaat die hoogstwaarschijnlijk evoceren.