Limburgse economie herstelt gestadig

De Limburgse economie herstelt gestadig. Het conjunctuurherstel zal in juli van dit jaar een voorlopige top bereiken. Toch blijft de werkloosheid in de provincie stijgen.

Belga

En vooral de automobielsector doet het allesbehalve goed. Een en ander blijkt uit de conjunctuurbarometer van de Limburgse economie die vrijdag door Voka - Kamer van Koophandel Limburg werd toegelicht.

Wat de exportprestaties betreft, blijven zowel de bedragen als de afgeleverde attesten haperen. In de bouwsector vertoont de renovatiebouw in zowel het segment van de particuliere als de bedrijfsbouw een licht opwaartse trend. De particuliere nieuwbouw geeft een eerste aanzet tot stabilisatie, hoewel er momenteel nog sprake is van een licht negatieve trend. In de bedrijfsnieuwbouw daarentegen blijf de sterk negatieve trend dominant aanwezig.

In de automobielsector zet de neergaande structurele beweging zich onverminderd door. Vanuit deze sector kan de komende maanden geen stimulans verwacht worden om de conjuncturele expansie te verlengen, aldus nog Voka. Zowel de werkloosheid van mannen als van vrouwen vertoont net zoals de vorige maanden een opwaartse trend.