Kayan veroordeeld tot 10 jaar opsluiting

Het Limburgse hof van assisen heeft beschuldigde Serkan Kayan (25) uit Beringen donderdagavond wegens poging tot doodslag op zijn 17-jarige vriendin Nele Eyskens veroordeeld tot tien jaar opsluiting. Kayan werd daarnaast ook levenslang uit zijn rechten ontzet.

Belga

Bij de bepaling van de strafmaat werd rekening gehouden met een aantal verzachtende omstandigheden zoals het blanco strafregister van Serkan Kayan en zijn levensreddende en snelle reactie na de feiten ten opzichte van het slachtoffer.

Voorzitter Paul Buyle had eerder geweigerd om de jury op vraag van de verdediging een bijkomende vraag betreffende het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met orgaanverlies voor te leggen. Volgens de voorzitter was uit de debatten immers niet gebleken dat er daartoe een noodzakelijkheid bestond.

Kayan stond deze week voor het Limburgse hof van assisen terecht wegens moordpoging op de 17-jarige Nele Eyskens op 26 mei 2002. De jury verklaarde Kayan donderdag enkel schuldig aan poging tot doodslag en achtte het dus niet bewezen dat Kayan met voorbedachte rade tewerk ging toen hij Eyskens op een voetbalterrein in Ham twee messteken toebracht nadat ze een punt achter hun onstuimige relatie had gezet.