Internationaal kerkentreffen in Stuttgart trekt 10.000 gelovigen

Onder het motto "Samen voor Europa" verzamelden zaterdag meer dan 10.000 christelijke gelovigen in Frankfurt. Vertegenwoordigers van 175 katholieke, evangelische, anglicaanse, orthodoxe en vrij-kerkelijke groepen riepen op tot een "Europa van vrede en broederlijkheid."

Belga

Enkele dagen na de uitbreiding van de Europese Unie tot 25 lidstaten was koning Fabiola één van de talrijke prominente gasten in de Martin-Schleyer Halle. Met een satellietverbinding werd het treffen naar circa 160 Europese steden doorgestraald.

In zijn toespraak wees EU-Commissievoorzitter Romano Prodi op de invloed van het christendom op de waarden en de idealen van de Europese Gemeenschap. "Europa is een groots politiek project, maar het kan pas bestaan als het een geestelijke ziel heeft", luidde het. Ook andere sprekers wezen er op dat Europa meer is dan een louter economische macht.