OS 2016 - De voorwaarden van het BOIC zijn bijna vervuld

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) gaf dinsdag mee dat de voorwaarden bijna rond zijn die het gevraagd had voor zijn ondersteuning van het project van de Vlaamse Gemeenschap voor een eventuele Belgische kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2016.

Belga

François Narmon, de voorzitter van het BOIC, legde uit dat zijn instelling drie voorwaarden had geuit voor die ondersteuning: de verhoging van de middelen voor de omkadering van topsporters, de steun van alle politieke instanties van het land en de erkenning van het BOIC door de Vlaamse Gemeenschap.

"Als we de Olympische Spelen wensen te organiseren, moet de sportwereld de middelen krijgen om een uitgebreide delegatie te kunnen afvaardigen", oordeelde Narmon. "Daarom is het belangrijk om de middelen te verhogen die bedoeld zijn voor de omkadering van de topsporters." De Vlaamse Gemeenschap, die de idee opvatte voor de Spelen in 2016, en de enige instantie waaraan het BOIC al die vraag stelde, aanvaardde om vanaf heden het budget voor sport van 0,4 tot 1 procent van haar budget op te trekken.

Met hetzelfde doel van een betere ontwikkeling van de Belgische sportelite zal er woensdag eveneens een programma voorgesteld worden door de federale regering in samenwerking met het BOIC en de gemeenschappen, dat erop gericht is om de detectie, de omkadering en de vorming van jonge talenten uit te breiden.

Met het oog op de Spelen van 2016 eist het BOIC eveneens de steun van alle politieke instanties in ons land, van de federale overheid tot en met de steden en gemeenten die bij het toekomstige project zullen betrokken zijn. "Omdat de gang van zaken tot 2016 kan evolueren, vragen wij ook dat alle traditionele politieke partijen hun steun toezeggen aan het project", verduidelijkte de BOIC-voorzitter, die toegaf dat ook op dat niveau een positieve evolutie merkbaar is.

Het laatste punt handelde over de erkenning door de Vlaamse Gemeenschap. "Wij worden erkend door de Franstalige en door de Duitstalige Gemeenschap, maar niet door de Vlaamse Gemeenschap", aldus Narmon. "Het zou onbegrijpelijk zijn dat wij een organisatiekandidatuur indienen bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op basis van een project van een instantie die het organisme dat het IOC in België vertegenwoordigt, niet erkent", analyseerde François Narmon, die toegaf dat er op dat vlak ook al de nodige contacten werden gelegd.

Aangeboden door onze partners