Luchthaven Deurne: "Besluitvorming in november rond"

De besluitvorming in het dossier van de luchthaven van Deurne moet medio november rond zijn. Dat zei Vlaams minister Dirk Van Mechelen woensdag in het Vlaams Parlement.

Belga

Drie groepen van privé-ondernemingen hebben hun kandidatuur gesteld om in het kader van publiek-private samenwerking (PPS) de zakenluchthaven te exploiteren, de Krijgsbaan naast de luchthaven te ondertunnelen om de start- en landingsbaan optimaal te kunnen gebruiken en de bedrijfsterreinen rond de luchthaven te ontwikkelen.

Jan Penris (Vlaams Blok) vroeg woensdag naar een timing. Volgens hem heeft de Vlaamse regering vijf jaar lang in het dossier van de luchthaven van Deurne gefilibusterd zodat er deze legislatuur geen oplossing meer komt.

Van Mechelen repliceerde dat Penris polemiseert en beschreef de procedure die de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) voor de beoordeling van de kandidaturen heeft uitgewerkt. In een eerste beoordelingsperiode worden de offertes van de privé-ondernemingen overgemaakt aan zes werkgroepen, die op 10 mei een eerste rapport indienen. Op 18 mei volgt overleg.

Eind augustus worden aan de werkgroepen experten toegevoegd. In oktober starten de ultieme onderhandelingen. Van Mechelen zei dat het de bedoeling is dat begin november een contract aan de Vlaamse regering en de inspectie van financiën wordt voorgelegd. Medio november moet de besluitvorming rond zijn.