Nieuwe site Guatemala legt pre-klassieke Mayacultuur bloot

Een totnogtoe weinig onderzochte archeologische site in Guatemala zou wel eens een van de vroegste en grootste sites uit de pre-klassieke Mayaperiode kunnen zijn. De site is veel gesofisticeerder dan oorspronkelijk gedacht, zo stelde de Italiaanse archeoloog Francisco Estrada-Belli dinsdag.

Belga

De ploeg van Estrada-Belli stootte op twee monumentale beeldhouwwerken in de vorm van maskers en op verschillende jaden voorwerpen die gebruikt werden bij rituelen in het centrum van de stad. De stad, die de naam Cival kreeg, dateert volgens de archeologen van circa 150 jaar voor het begin van onze tijdrekening.

"Cival was een van de grootste pre-klassieke Mayasteden, met misschien wel 10.000 inwoners op haar hoogtepunt", aldus de archeologen van de Vanderbiltuniversiteit in Nashville (Tennessee) op een persconferentie georganiseerd door het tijdschrift National Geographic, dat de opgravingen financiert. "Cival werd waarschijnlijk verlaten omwille van een gewelddadige aanval, mogelijk van een superieure macht, zoals Tikal", zo voegde Estrada-Belli er nog aan toe.

De gebouwen in Cival stonden opgesteld in functie van de tijdrekening, zo meent de archeoloog. De stad "had een astronomische functie: de centrale as van de belangrijkste gebouwen en het centrum stonden gericht naar de zonsopgang bij equinox", zo verklaarde hij.

De meest spectaculaire vondst op de site zijn echter twee antropomorfische maskers van stucwerk van bijna vijf meter op drie. "De staat waarin de maskers zich bevinden is verbazend goed, het is alsof ze gisteren werden gemaakt", vertelde Estrada-Belli, die eerder toevallig op het eerste masker stootte. Hij wandelde door een tunnel toen hij in een holte, bedolven onder twee pilaren het masker opmerkte.

Er moet nog heel wat opravingswerk plaatsvinden, maar de archeologen denken dat er vier maskers waren die onderaan een trap stonden in de pyramide. De trap zou leiden naar een kamer die de achtergrond vormde voor een ritueel waarbij de Mayakoning de scheppingsgoden vertegenwoordigde.

Het gesofisticeerde Cival bewijst dat de Maya's al in de pre-klassieke periode (van 2000 voor Christus tot 250 na Christus) over een gelijkaardige cultuur beschikten als in de klassieke periode (die zou duren tot het jaar 900).

Het archeologenteam meent dat Cival een van de grootste steden uit haar tijd moet zijn geweest. In het oosten van de stad vonden de archeologen een gedenksteen met inscripties uit de jaren 300 voor Christus, de oudste gedenksteen uit de regio.

De ploeg kon dankzij satellieten ook mogelijke archeologische sites rond Cival identificeren. Ze kwamen tot de bevinding dat het ceremonieel centrum zich uitstrekte over 800 meter, twee keer meer dan tot op heden gedacht. Er zouden vijf pyramides in het centrum staan, waarvan de grootste dertig meter hoog is.