"Drugoverlast slechts fractie van de buurtoverlast"

Wie overlast ervaart in de buurt waar hij woont, schrijft deze slecht in zeer beperkte mate toe aan gebruikers van illegale drugs. Veel zichtbaarder voor de buurtbewoners is het gebruik van legale drugs zoals alcohol en de algemene verloedering van de buurt.

Belga

Een oplossing voor overlast is volgens onderzoekers zodoende niet te vinden in een louter wegfilteren van illegale drugs uit een buurt door strenger strafrechterlijk optreden maar vergt een geïntegreerd beleid door de overheid voor onder meer algemene welzijnsvoorziening zoals huisvesting, nutsvoorzieningen en milieuhandhaving (sluikstorten, reiniging, geluidsoverlast) onder leiding van een "overlastmanager".

Zo besluit prof. dr. Brice De Ruyver uit het onderzoek "Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggelateerde overlast" van de Gentse Universiteit in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid. Voor de studie werd onderzoek verricht in Brussel, Antwerpen en Charleroi, in de gerechtelijke arrondissementen Bergen en Brugge en in de grensregio Maas-Rijn.