Gemeentebelasting is het hoogst in Limburg

Van alle Vlamingen betaalt de Limburger de meeste gemeentebelasting. Sinds 2001 steeg de aanvullende personenbelasting met 13,6 procent en de onroerende voorheffing (grondbelasting) met maar liefst 33 procent.

jforier

Dat blijkt uit het jaarverslag 2003 van de Vlaamse Administratie Binnenlandse Aangelegenheden.

In ‘Jaarbeeld 2003’ valt op dat de fiscale druk in de 308 Vlaamse steden en gemeenten, na een stagnatie van 10 jaar, tussen 2000 en 2003 fors is toegenomen.

Dat geldt zowel voor de aanvullende personenbelasting (belasting op inkomsten) als de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (grondbelasting).

Personenbelasting:

Limburg heeft zich hier in drie jaar tijd van de middenmoot naar de absolute koppositie gewerkt.

De 44 Limburgse gemeenten zaten vorig jaar gemiddeld aan 7,5% personenbelasting, tegenover 6,6% in 2000. Het Vlaams gemiddelde is 7,2%.

Onroerende voorheffing:

Waar de 44 Limburgse gemeenten in 2000 gemiddeld nog 1.018 opcentiemen aanrekenden, was dat vorig jaar 1.354 opcentiemen. Dat is een stijging van maar liefst 33%, de grootste stijging van alle vijf Vlaamse provincies.Alleen West-Vlaanderen zit met 1.665 opcentiemen hoger. Het Vlaams gemiddelde bedroeg vorig jaar 1.292 opcentiemen, een vijfde meer dan in 2000.

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul van Grembergen wijst de federale overheid met de vinger.

“Die heeft zonder overleg maatregelen genomen met zware financiële gevolgen voor de lokale besturen, die zeer laattijdig worden gecompenseerd:de politiehervorming, liberalisering van de energiemarkt, enzovoort.”

Aangeboden door onze partners