Europarlementsleden bepleiten simultane ratificatie EU-grondwet

Verscheidene europarlementsleden hebben er dinsdag in Straatsburg op aangedrongen dat de toekomstige grondwet van de Europese Unie in alle vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie op hetzelfde moment geratificeerd moet worden. Zo zal de grondwet volgens de sprekers het voorwerp kunnen uitmaken van een heus Europees debat, dat niet gegijzeld wordt door nationale belangen.

Belga

De europarlementsleden suggereren de staats- en regeringsleiders van de lidstaten, die momenteel de onderhandelingen in handen hebben, om alle ratificaties -zij het via parlementaire weg of via referendum- te laten plaatsvinden tussen 5 en 8 mei 2005. Op dat tijdstip vindt ook de viering van de zestigste verjaardag van het einde van de tweede wereldoorlog plaats.

"We moeten vermijden dat er in verspreide slagorde nationale referenda plaatsvinden", zo mengde eurocommissaris Antonio Vitorino zich dinsdag in het debat in Straatsburg. De onderhandelingen over de grondwet zouden op de Europese top van Brussel op 17 en 18 juni moeten uitmonden in een definitief akkoord.

Vele europarlementsleden bekritiseerden de beslissing van het Ierse EU-voorzitterschap om de onderhandelingen luttele dagen na de Europese verkiezingen (10 tot 13 juni) af te ronden. Volgens de Ierse minister van Europese Zaken Dick Roche is het evenwel realistischer om ervan uit te gaan dat een akkoord pas op de Europese top mogelijk zal zijn.

Aangeboden door onze partners