Premier Verhofstadt steunt CGKR in strijd tegen racisme en xenofobie

De regering voert een politiek van nultolerantie tegen racisme en xenofobie. Ongeacht wie inbreuk pleegt tegen de anti-racismewet, de wet moet worden nageleefd. Dat heeft premier Guy Verhofstadt dinsdag in Brussel gezegd naar aanleiding van de heropening van het Joods Museum van België. "Ik sta dan ook achter de initiatieven die het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding in alle onafhankelijkheid onderneemt", luidde het.

Belga

Het Joods Museum van België kreeg in Brussel een nieuw onderdak. Ter gelegenheid van de heropening van het museum benadrukte de premier het belang van de joodse cultuur in Europa. Europa is immers gebouwd op de joods-christelijke en humanistische traditie. Ook herinnering is belangrijk, voegde hij eraan toe. "Herinnering is een cruciaal element in de strijd tegen alle soorten van extremisme, fanatisme en nationalisme. En leert de herinnering ons niet dat eng nationalisme altijd vervalt in xenofobie en racisme?".

"Deze herinnering, de kennis van onze geschiedenis is de reden waarom deze regering een politiek voert van nultolerantie ten aanzien van racisme en xenofobie. Het is een politiek die we consequent willen blijven voeren. Tegen de kritiek in. We hebben in ons land wetten. Die wetten moeten worden nageleefd. Wie de inbreuken ook pleegt. En ik sta dan ook achter de initiatieven die het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding in alle onafhankelijkheid onderneemt. Overigens zonder willekeur, met de wet in de hand".

De eerste minister steunt op die manier in bedekte termen de klacht die het CGKR enkele jaren geleden indiende tegen de drie vzw's van het Vlaams Blok. Die klacht leidde recent tot de veroordeling van de verenigingen wegens racisme. Niet alle partijen in Vlaanderen waren het eens met de klacht. Onder meer de CD&V heeft vragen bij de opportuniteit van de actie.

In zijn toespraak wees de federale regeringsleider er nog op dat de regering zich verzet tegen elke vorm van extremisme, van welke kant die ook komt. Verhofstadt herinnerde aan het feit dat bij het CGKR ook klachten lopen tegen opruiende en antisemitische taal van moslimfundamentalisten, "klachten waarvan ik hoop dat ze snel worden onderzocht en behandeld door de rechtbank".