100 euro meer loon voor fruitplukkers

Vanaf 1 juli dit jaar zullen gelegenheidsarbeiders in totaal 100 euro bruto meer verdienen, als gevolg van een wijziging in de reglementering van de sociale bijdragen.

GPD

Ook interimkantoren kunnen ingeschakeld worden om seizoenarbeiders te werven en de beperking om hen maximaal 95 piekdagen per jaar in te schakelen wordt afgeschaft.

De nieuwe maatregelen werden genomen door federaal minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a) en Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (sp.a) en werden dit weekend door de Truiense burgemeester Ludwig Vandenhove bekendgemaakt.

Momenteel beschikken werkgevers in de sector al over een voordelige sociale zekerheidsregeling voor gelegenheidswerk. Maar tot dusverre waren interimkantoren uitgesloten. Nu wordt het wel mogelijk om gelegenheidsarbeiders via de interimkantoren aan te werven.

Ook de maximumgrens - 95 piekdagen per jaar - om hen in te schakelen, verdwijnt. Zo kan makkelijker ingespeeld worden op de weersomstandigheden en de vereisten van de specifieke oogst.

Daarbij gaat de seizoensarbeider 100 euro bruto meer verdienen. Onder de vorige paarse regering werd er een vermindering van de persoonlijke bijdragen voorzien voor de lage lonen. Daarbij was een minimumdrempel voorzien, zodat mensen met heel kleine inkomens - zoals uit gelegenheidsarbeid - hier niet van konden genieten. Begin dit jaar werd die minimumdrempel afgeschaft, waardoor de werknemer volledig is vrijgesteld van de betaling van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid. De maatregelen gaan in vanaf 1 juli 2004.