Zeeuwse mossel: opnieuw schaarste

De Zeeuwse mosselsector krijgt voor het komende seizoen voor het vierde opeenvolgende jaar te maken met schaarste. Dat zijn de verwachtingen die het Nederlandse Visbureau dinsdag bekendmaakte tijdens de European Seafood Exposition in Brussel.

Belga

De schaarste is het gevolg van een mindere aanwas van jonge mosselen enerzijds en een star overheidsbeleid anderzijds. De Nederlandse kwekers verwachten dat er ongeveer 50 miljoen kilo mosselen zullen worden aangevoerd. Dat is de helft minder dan nodig is om alle afzetmarkten van mosselen te voorzien. "Uiteraard gaat het hier om verwachtingen. Pas in juni kunnen we echt iets zeggen over de aanvoer", dat zegt Ron Barbé, voorzitter van de vereniging De Mosselhandel in Yerseke. Volgens Barbé is het daarom nog te vroeg om uitspraken te doen over de prijs en de kwaliteit van de Zeeuwse mossel het komende seizoen.