Berlijn voorziet record begrotingstekort

De Duitse overheid voorziet voor 2004 een absoluut begrotingstekort van 47 miljard euro, zo meldt de Süddeutsche Zeitung dinsdag. De krant baseert zich op overheidsbronnen. Dat zou het hoogste begrotingstekort zijn sinds het einde van de oorlog. Het deficit was vorig jaar reeds opgelopen tot 43,4 miljard euro, waarmee het het vorige record van 40 miljard euro in 1996 verpulverde.

Belga

Minister van Financiën Hans Eichel voorziet tot hiertoe in zijn begroting voor 2004 een tekort van 29 miljard euro, maar volgens de Süddeutsche Zeitung komt daar nog een aanvullend tekort van 18 miljard euro bovenop. Nog volgens de krant moet de minister eveneens het geschatte begrotingstekort voor 2005 herzien. Dat zou 36 miljard euro bedragen, en niet 21 miljard euro zoals de minister aangeeft.

De Duitse pers verdenkt eenstemmig de regering ervan haar budgettair zuinigheidsbeleid te willen opgeven. Afgelopen woensdag nog zouden de belangrijkste vertegenwoordigers van de regering en de rood-groene coalitie na een topvergadering hebben besloten om niet opnieuw te snoeien in de sociale uitgaven. Dat kan ertoe leiden dat Duitsland ook in 2005 niet zou voldoen aan de eisen van het Europese stabiliteitspact.

Officieel weigert Berlijn echter te praten over een eventuele verandering van de budgettaire koers. "Wij zijn niet van plan om ons consolidatiebeleid volledig of ten dele op te geven", gaf kanselier Gerhard Schroeder maandag aan, waarbij hij het debat over de beleidswijziging afdeed als "volkomen absurd".