Werknemers matig tevreden over participatie in bedrijf

De Belgische werknemer is "gematigd tevreden" over de mogelijkheden van participatie in het bedrijf waar hij of zij werkt. De arbeidsmotivatie hangt nauw samen met de mate waarin de werknemer zeggenschap krijgt.

Belga

Dat blijkt uit de vijfde arbeidsmarktstudie van het uitzendbedrijf Randstad. De studie, waaraan 3.000 werknemers meewerkten, focuste op participatie en overleg in de bedrijven. Een meerderheid van 56 procent van de ondervraagden geeft inzake participatie een score van 6 à 8 op 10 aan het eigen bedrijf. De gemiddelde kwotering is 6,6 op 10.

Over de sociale overlegorganen is de werknemer redelijk tevreden met een gemiddelde van 6 op 10 voor de Ondernemingsraad, 6,7 op 10 voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk en 6,5 op 10 voor de syndicale delegatie.