Erdogan: hervormingen niet afhankelijk van EU

Turkije zet zijn democratische hervormingen door, ook als de Europese Unie in december besluit geen toetredingsonderhandelingen met het land aan te gaan. Premier Recep Tayyip Erdogan heeft dat gezegd in het parlement.

AP Ned

Het parlement discussieert over door de regering voorgestelde grondwetshervormingen die de weg moeten plaveien voor de besprekingen. De EU heeft de regering in Ankara verzocht om voor december tegemoet te komen aan de zogeheten 'criteria van Kopenhagen', die een aantal politieke hervormingen behelzen.

"Als wij het gewenste resultaat niet in december 2004 halen, noemen we ze de 'Ankara-criteria' en gaan door op ons pad", zei Erdogan. De premier voegde hieraan toe dat Turkije in het geval van een afwijzing door de EU naar alternatieven zal zoeken. Hij weidde niet uit, maar Turkse regeringsmedewerkers opperden eerder een bondgenootschap met voormalige sovjetrepublieken, landen in het Midden-Oosten en China.

De door de regering geïntroduceerde voorstellen maken een einde aan de 'veiligheidstribunalen', rechtbanken die zijn ingesteld onder voormalige militaire regimes. De tribunalen hebben duizenden mensen vervolgd, onder wie Koerden die zich uitspraken voor Koerdische rechten. Eerder deze maand veroordeelde een tribunaal de mensenrechtenadvocate Leyla Zana en drie andere voormalige Koerdische parlementsleden. De EU waarschuwde dat de veroordeling de Turkse toetreding tot de EU kan bemoeilijken.

Een andere kwestie die in de voorstellen aan de orde komt is de verwijdering van verwijzingen naar de onlangs afgeschafte doodstraf. Verder worden militairen uit raden van toezicht op de radio en televisie en de universiteiten geweerd. Ook wordt het toezicht op het financiële beheer van het leger verscherpt en krijgen internationale wetten prioriteit boven nationale wetten in het geval van een omstreden vonniswijzing.

De verwachting is dat het parlement later deze week over de hervormingen zal stemmen.