Politie Rode voert woensdag actie tegen plaatsgebrek

De politie van de zone Rode (Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) gaat woensdag een ludieke actie voeren tegen het plaatsgebrek in het interventiegebouw in Sint-Genesius- Rode. De agenten zijn ook over tal van andere zaken ontevreden. Voor de vakbonden is Myriam Rolin, burgemeester van Sint-Genesius-Rode, kop van jut.

Belga

Het interventiegebouw is geschikt voor zeventien agenten, maar huisvest er thans 36. Verschillende diensten zitten met vier personeelsleden in burelen van 16 m2. Hier moeten ook nog burgers worden. Plannen voor een nieuw gebouw worden volgens vakbondsman Peter Moelans reeds drie jaar op de lange baan geschoven en het voorstel om bijkomend bureelcontainers te plaatsen wordt door het politiecollege afgewezen. Volgens hem gebeurt dit onder druk van Rolin.

De agenten zijn ook ontevreden over de afwijzing van voorstellen om hun veiligheid te verbeteren. "Zo wil men niet weten van de oprichting van een Comité van Preventie en Bescherming en worden controles door arbeidsgeneesheren systematisch geweigerd. De druppel die vandaag de emmer deed overlopen was de weigering vanwege het politiecollege om de kostprijs van de vaccinaties hepatitis A en B op zich te nemen. De agenten waren vragende partij daar zij dagelijks het risico lopen in contact te komen met deze besmettelijke ziektes", aldus Moelans.