Wetenschapsstudenten willen vijfjarige opleiding

De wetenschapsstudenten van de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent vragen dat de studieduur van wetenschapsrichtingen -biochemie, biologie, chemie, geografie, geologie, informatica, natuurkunde, wiskunde...- op vijf jaar gebracht worden. Nu is dat vier jaar, in tegenstelling tot opleidingen in toegepaste wetenschappen (ingenieurs, landbouw...), die vijf jaar duren.

Belga

Momenteel zijn de wetenschapsopleidingen onderverdeeld in twee kandidaatsjaren en twee licentiaatsjaren. In het kader van de hervorming tot een bachelor-masteropleiding die volgend academiejaar in Vlaanderen van start gaat, wordt de opleiding omgezet in drie jaar bachelor en één jaar master. De Vlaamse regering laat een vijfde jaar alleen toe als dat beperkt blijft tot onderzoeksactiviteiten en dus voorbereidt op een doctoraat.

Volgens de studenten is een studieduurverlenging tot vijf jaar noodzakelijk om zich op de nationale en internationale arbeidsmarkt te handhaven. Het overgrote deel van de Europese landen en ook de Franse Gemeenschap voeren immers een vijfjarige wetenschapsopleiding in. De verlenging is ook nodig voor de geplande inhoudelijke verbreding van de opleiding zowel binnen als buiten het deelgebied van wetenschappen en voor de grotere nadruk die zal gelegd worden op projectonderwijs.