Archeologen stoppen onderzoek Sint-Pietersplein Gent

De archeologen die sinds 31 juli 2002 de bodem doorwoelen van het Sint-Pietersplein in Gent, hebben hun werkzaamheden afgerond. In de bodem van het plein, waar tegen de lente van 2006 een ondergrondse parking komt, onderzochten ze 3.086 sporen.

Belga

De oudste sporen waren premonastieke sporen, ouder dan het tweede kwart van de 7de eeuw na Christus. De jongste vondsten dateren van na het ontstaan van het plein, in het midden van de 19de eeuw. Het plein is sindsdien onder meer gebruikt voor kermissen (foren) en de onderzoekers vonden er dan ook massa's gebroken kleipijpjes van de schietkramen.

Belangrijkste vondst is wellicht het abdijcomplex uit de tiende tot elfde eeuw. Dat sloot aan bij de monnikenkerk die de voorganger is van de huidige Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk.

Het archeologisch vooronderzoek is ten einde, maar vooraleer de graafwerken voor de parking kunnen starten, moeten eerst nog nutsleidingen worden omgeleid. Vanaf september wil de stad beginnen graven en in de lente van 2006 moet de parking klaar zijn. Het plein zal 5 maanden later ook heraangelegd zijn.